Elementy architektury

  •  

Elementy architektury

 

Krenelaż / blanki – jest to element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia.

Portal – ozdobne architektoniczne obramienie drzwi wejściowych w kościołach, pałacach, ratuszach, bogatszych kamienicach.

Wykusz – forma architektoniczna wzorowana na budownictwie Bliskiego Wschodu, stanowiąca wystający z lica elewacji fragment budynku poszerzający przylegające wnętrze, nadwieszony powyżej parteru o wysokości jednej lub kilku kondygnacji. Wykusz zazwyczaj wsparty jest na wspornikach, z oknami, nakryty osobnym daszkiem. W gotyku pełnił funkcję toalety, od XVI wieku zatracił pierwotne zastosowanie i stał się elementem wzbogacającym ukształtowanie bryły budynku, powiększającym powierzchnię reprezentacyjnych pokoi i dającym lepsze doświetlenie wnętrza. Popularny szczególnie w angielskiej architekturze pałacowej.