Przemysł i zabytki przemysłowe

Krajobraz z obiektami przemysłowymi w tle.
Zakłady przemysłowe, kopalnie i tym podobne, które jeszcze funkcjonują i te po których została tylko historia. Obiekty udostępnione dla turystów i budowle w ruinie.

fot. 156 Elektrownia