Kościół św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej

Zabytkowy, drewniany kościół pw. św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej.
Świątynia pochodzi z 1608 roku. Datę jej powstania podaje się na podstawie informacji na jednym z dzwonów. Niektóre źródła podają też rok 1580. Kościół wybudowany został dla ewangelickiej gminy wyznaniowej. W 1654 roku świątynię przekazano katolikom. Budowla ma konstrukcję zrębową, ściany są licowane pionowymi deskami. Kościół jest orientowany, osadzony na kamiennej podmurówce. Nawa świątyni prawie na rzucie kwadratu z przylegającą z boku kruchtą. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Dach dwuspadowy, jest kryty gontem i zwieńczony sygnaturką na planie sześcioboku. Kościół był przez lata wielokrotnie modernizowany i remontowany, ostatnio w 1963 roku.

 

Kościół św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej
fot. 690 Kościół w Rybnicy Leśnej

 

Wokół kościoła znajdują się pozostałości kamiennego ogrodzenia i kwadratowa, drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowo – zastrzałowej z wysokim gontowym, iglicowym dachem. W dzwonnicy znajduje się brama z ok. 1865 roku.

 

fot. 687 Kościół w Rybnicy Leśnej

 

 

fot. 688 Kościół w Rybnicy Leśnej

 

 

Kościół św. Jadwigi w Rybnicy Leśnej
fot. 689 Kościół w Rybnicy Leśnej

 


Zobacz też