Pałac Żelazno

Pałac Żelazno

 

Pałac Żelazno został wybudowany w stylu barokowym w latach 1797–1798 przez radcę królewskiego Franza Arbogasta Hoffmanna.Jest to budowla murowana, dwuskrzydłowa z cylindryczną wieżą w narożniku południowo-zachodnim. Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się składnica muzealna, a od 1952 roku dom wczasowy huty Bobrek. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do tego, aby na przestrzeni nadchodzących lat odrestaurować budynek i przywrócić mu jego dawną świetność. (źródło: wikipedia)

 

Pałac Żelazno

 

 


Zobacz też: