Góra Witosza

Góra Witosza / Prudelberg. Jest drugim pod względem wysokości wzniesieniem Wzgórz Łomnickich, będąca doskonałym punktem widokowym na otaczającą Kotlinę Jeleniogórską a przede wszystkim Karkonosze. To wyróżniające się skaliste wzgórze, wznosi się nad środkową częścią miejscowości Staniszów i jest ciekawą atrakcją turystyczną. Podążając żółtym szlakiem po kamiennych schodach na jej szczyt, mijamy liczne granitowe formy skalne, pieczary oraz jaskinie powstałe pod wpływem przemieszczania się przez lata po stromym stoku bloków skalnych.

Oprócz pięknego krajobrazu widocznego z punktu widokowego na szczycie Witoszy to właśnie te formy skalne cieszą się największym zainteresowaniem. Ze względu na ich rozmaite kształty przybrały różne nazwy – Ucho Igielne, Skalna Uliczka, Skalna Komora. Na szczycie zachowały się pozostałości cokołu, na którym stał niegdyś pomnik Otto von Bismarcka.

 

Góra Witosza
fot. 720 Góra Witosza –  Powstały w 1806 roku punkt widokowy.

 

Góra Witosza Staniszów
fot. 721  Ruiny cokołu, na którym stał pomnik Otto von Bismarcka.

 

 

Góra Witosza Staniszów
fot. 722 Kamienne schody prowadzące na szczyt.

 

 

fot. 723 Droga wśród skał.

 

 

fot. 724 Kamienne schody prowadzące na szczyt.

ZOBACZ NA MAPIE

Zobacz też: