Krajobraz ze Słonecznika

Charakterystycznym elementem karkonoskiego krajobrazu są malownicze formy skalne, zwane skałkami. Łącznie znajduje się ich co najmniej 150. Są różnej wielkości, kształtu i wysokości. Nie które grupy skalne sięgają do 25 metrów. Z racji fantastycznych kształtów i związanych z nimi legend, skałki przybrały osobliwe nazwy.

Słonecznik – niem. Mittagstein jest to formacja skalna w Karkonoszach, znajdująca się zachód od Kotła Wielkiego Stawu, na północnym zboczu Smogorni. Słonecznik wziął swoją nazwę stąd, że dla mieszkańców Podgórzyna, Przesieki i Borowic słońce nad skałą wskazywało południe, stąd niemiecka nazwa Mittagstein , czyli Kamień południa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zobacz też