Sztolnie Walim

Sztolnie Walim

Sztolnie Walim część kompleksu Riese o nazwie Rzeczka.

 

Rzeczka jest jedną z mniejszych sztolni w kompleksie podziemnego miasta. Sztolnie położone są na wschodnim zboczu góry Ostrej, pomiędzy Walimiem a Rzeczką. Kompleks składa się z trzech wejść wykutych w skale i trzech równolegle poprowadzonych sztolni połączonych halami. Największa z nich ma aż 80 m. długości i 10 m. wysokości. Całkowita długość wyrobisk podziemnych wynosi ok. 500 m. powierzchnia 2 500 m2, a objętość 14 000 m3. Podziemna trasa turystyczna w kompleksie „Rzeczka” jest pozostałością po jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych i budowlanych, prowadzonych w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich.

 

Sztolnie Walim

 

 


Dolny Śląsk – Zobacz też: