Zamek Bolków

Zamek Bolków

 

 

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 roku. Zamek Bolków został założony przez księcia legnickiego Bolesława II Rogatkę zwanego Łysym, później rozbudowany przez jego syna Bolka I Surowego, księcia świdnicko-jaworskiego.
W latach 1301-1368 za panowania książąt Bernarda świdnickiego i Bolka II Małego, zamek został powiększony. W czasie napadów husytów zamek w przeciwieństwie do miasta nie został zniszczony. Podczas wojny trzydziestoletniej w 1640 roku, zamek był oblegany, ale nie został zdobyty. Został zajęty dopiero w 1646 roku przez wojska szwedzkie. W 1703 roku zamek zostaje sprzedany cystersom z Krzeszowa. Od tego czasu obiekt pozostaje niezamieszkany. W 1810 roku zamek przechodzi na własność skarbu państwa pruskiego. Do tego czasu budowla popadała w ruinę. W 1885 r. władze zezwoliły na rozbiórkę części murów, a pozyskany materiał przeznaczono na naprawę dróg. W 1913 roku burmistrz Bolkowa powołuje Verein für Heimatpflege /Bolkowskie Towarzystwo Regionalne/. Miało ono na celu ożywienie ruchu turystycznego.
Zamek wybudowany jest z miejscowego kamienia. Od czasu swojego powstania zamek był wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Najbardziej charakterystycznym elementem zamku jest wieża z dziobem o wysokości 25 metrów, pod którą znajduje się dawny loch głodowy. W renesansowej części obiektu mieści się muzeum.

 

Zobacz też

 

 

Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org